Onderdeel strategische agenda

Heijmans speelt een initiërende en integrerende rol als het gaat om de verduurzaming van de leefomgeving. Lees meer over Onderdeel strategische agenda .

Energietransitie

In de afgelopen jaren hebben we ons klimaatplan sterk gericht op het terugdringen van de eigen directe CO₂ footprint: scope 1 & 2. Dit hebben we verder uitgebreid met het in kaart brengen van onze indirecte emissies: scope 3. Lees meer over Energietransitie .

Materialentransitie

In 2023 hebben we een goede voortgang gemaakt op de ontwikkeling van onze herijkte strategie 2030, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Lees meer over Materialentransitie .

Ruimte

We zien een groeiend maatschappelijk bewustzijn voor de noodzaak om onze planeet leefbaar te houden. Lees meer over Ruimte .