Onze organisatie

Het optimaliseren van onze integrale werkwijze, gebaseerd op samenwerking en regie is voor ons van essentieel belang. We sturen hierop vanuit de tweehoofdige raad van bestuur en de groepsraad, waar de dagelijkse operationele aansturing van de onderneming is belegd. De groepsraad bestaat uit de raad van bestuur, de directievoorzitters van de drie bedrijfsstromen Vastgoed, Bouw & Techniek en Infra, de Chief Risk Officer (CRO), de Chief Human Resources Officer (CHRO) en de Chief Procurement Officer (CPO).

Deel dit verhaal