Dialoog met onze medewerkers

In 2023 voerden we weer een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uit. We prijzen ons gelukkig met de positieve uitkomst. Lees hier meer over in hoofdstuk 8.

De raad van bestuur (en de raad van commissarissen) heeft regulier overleg met de ondernemingsraad (OR) binnen het bedrijf. Via een aantal vaste OR-commissies voert de medezeggenschap een brede dialoog binnen de organisatie over specifieke thema’s. Inzichten die daaruit voortkomen, worden gedeeld met de raad van bestuur. Daarnaast is er door de raad van bestuur regelmatig een adviesaanvraag bij de OR ingediend over organisatiewijzigingen en overnames.

Deel dit verhaal