6.4 Overige bedrijfsopbrengsten

x € 1.000

2023

2022

Boekwinst verkoop vaste activa

528

783

Diversen

1.394

1.027

1.922

1.810

De boekwinst op de verkoop van vaste activa heeft betrekking op de verkoop van machines en materieel. In de post diversen zijn onder meer opgenomen managementvergoedingen voor het beheer van verkochte deelnemingen waarvan de Groep nog (tijdelijk) de administratie voert.

Deel dit verhaal