Resultaten 

In heel 2023 heeft Van Wanrooij 766 woningen verkocht ten opzichte van 819 verkochte woningen in 2022. Het betreft hier het netto aantal woningen, oftewel, na aftrek van het proportionele deel dat door samenwerkingspartners is gerealiseerd. Op bruto basis (waarbij ieder verkocht huis in een samenwerking volledig wordt meegerekend) werden er in 2023 1.009 woningen verkocht versus 1.025 een jaar eerder. Voorheen rapporteerde Van Wanrooij altijd op bruto basis. De bruto weergave vormt ook het uitgangspunt op basis waarvan Heijmans eerder communiceerde dat Van Wanrooij jaarlijks ongeveer 1.000 - 1.500 woningen ontwikkelt. In een jaar waarin de huizenverkopen met name in de eerste drie kwartalen van het jaar behoorlijk achterbleven bij voorgaande jaren (zie onder meer NVM en CBS rapportages), bleef Van Wanrooij qua verkopen daarmee binnen de gestelde bandbreedtes. Hoewel ook Van Wanrooij last had van een ongunstiger verkoopklimaat door stijgende kosten en druk op betaalbaarheid, blijft het Optio concept in buitenstedelijke locaties zeer gewild. De hoofdzakelijk grondgebonden buitenstedelijke ontwikkelingsgebieden zijn namelijk beter faseerbaar dan binnenstedelijke projecten, die vaak in hoogbouw worden uitgevoerd. Voor Van Wanrooij is het primaire afzetkanaal de consumentenmarkt en daar bleven de verkoopcijfers in 2023 op een stabiel niveau.

 Met een totale werkvoorraad aan grondposities die is toegenomen tot ruim 14.000 woningen (netto), staat Van Wanrooij uitstekend gesteld om te accelereren als de woningmarkt zich verder herstelt en de woningverkopen weer aantrekken. In het vierde kwartaal van 2023 waren hier al de eerste tekenen van zichtbaar, gesteund door dalende middellange rentetarieven en een stijgende loonontwikkeling waardoor de leencapaciteit voor consumenten werd vergroot. Deze aspecten verhogen de betaalbaarheid voor (aspirant) kopers en de NVM zag in het vierde kwartaal van 2023 al 12% hogere woningverkopen dan een jaar eerder.

Ruim de helft van de ontwikkelde woningen wordt gerealiseerd door het eigen bouwbedrijf, vrijwel altijd met woningbouwconcept Optio als fundament. Dit woningbouwconcept staat als een huis en ontwikkelt zich ieder jaar verder. Dat biedt veel perspectief. Van Wanrooij blijft het woningbouwconcept Optio steeds verder vernieuwen, waardoor woningen betaalbaar blijven en de diversiteit in de plannen gewaarborgd.

Deel dit verhaal