Gewone aandelen

De aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Heijmans (verder te noemen ’Stichting AK’). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 0,30. De Stichting AK heeft per 31 december 2023 26.825.853 certificaten van aandelen uitgegeven, die genoteerd zijn aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam. Per de statutenwijziging van 6 september 2023 is aan ieder gewoon aandeel één stem toegekend. Het stemrecht op gewone aandelen berust bij Stichting AK. Certificaathouders die tijdens een aandeelhoudersvergadering willen stemmen, krijgen voor dit doel een onvoorwaardelijke volmacht van Stichting AK. Het verloop van het aantal (certificaten van) gewone aandelen en een overzicht van kengetallen per (certificaat van) gewoon aandeel is weergegeven in onderstaande tabel.

Aandelen x 1.000 stuks

2023

2022

2021

2020

2019

Geplaatst 1 januari

23.553

22.760

21.933

21.409

21.409

Stock dividend

973

792

604

-

-

Emissie

2.300

-

223

524

-

Matching shares Share Matching Plan

-

-

Geplaatst 31 december

26.826

23.553

22.760

21.933

21.409

Geplaatst gemiddeld jaar

24.933

23.264

22.415

21.671

21.409

Resultaat per aandeel* x € 1,00

2,40

2,56

2,24

1,85

1,40

Voorgesteld dividend per aandeel x € 1,00

0,89

1,01

0,88

0,73

-

Pay out ratio %

40%

40%

40%

40%

-

  • *Per gemiddeld gewogen geplaatst aandeel

Koninklijke Heijmans N.V. is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. Relevante gegevens in het kader van de beursnotering zijn in de volgende tabel weergegeven:

Beursnotering Heijmans

2023

2022

2021

2020

2019

Slotkoers ultimo (in €)

12,12

10,12

14,90

9,33

7,50

Hoogste koers (in €)

12,90

15,70

15,40

9,67

11,52

Laagste koers (in €)

9,99

9,19

9,26

4,47

7,12

Dividendrendement op slotkoers (in %)

7,4%

10,0%

5,9%

7,8%

0,0%

Beurswaarde ultimo boekjaar (in € mln)

325

238

339

205

161

Gemiddelde dagomzet (in aantallen)

72.101

85.316

122.852

158.183

122.598

Deel dit verhaal