Het aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van Koninklijke Heijmans N.V. Lees meer over Het aandelenkapitaal .

Gewone aandelen

De aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Heijmans (verder te noemen ’Stichting AK’). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 0,30. Lees meer over Gewone aandelen .

Geplaatst kapitaal en aandelenbelangen

Het geplaatst kapitaal en het daarmee samenhangende stemrecht is in 2023 op twee momenten gewijzigd: op 4 mei 2023 als gevolg van het uitgeven van (certificaten van) aandelen in verband met de betaling van het dividend op (certificaten van) gewone Lees meer over Geplaatst kapitaal en aandelenbelangen .

Koersverloop

De slotkoers van 2023 van het gewoon aandeel bedraagt € 12,12. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van de slotkoers van het boekjaar 2022 (€ 10,12), hetgeen een betere performance is dan de AscX-index die in dezelfde periode met bijna 1% steeg. Lees meer over Koersverloop .

Financiële agenda 2024

Voor 2024 zijn de volgende (publicatie)data geagendeerd: Lees meer over Financiële agenda 2024 .