6.20 Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal

In duizenden gewone aandelen

2023

2022

Uitstaand per 1 januari

23.553

22.760

Uitgegeven aandelen in mei 2023/ 2022

973

793

Uitgegeven aandelen in september 2023

2.300

0

Uitstaand per 31 december

26.826

23.553

Voor een toelichting op de wijzigingen in het eigen vermogen wordt verwezen naar overzicht 2b en voor een toelichting op onder meer het maatschappelijk aandelenkapitaal, de wettelijke reserve deelnemingen en de resultaatbestemming wordt verwezen naar de vennootschappelijke jaarrekening.

Deel dit verhaal