Samenwerken met partners en branchegenoten

Met onze partners en branchegenoten werken we samen om een positieve impact te maken. We benutten verschillende gelegenheden, middelen en platforms om deze contacten goed te onderhouden. In bijlage 20.6.4 is een toelichting opgenomen van de samenwerkingsverbanden en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) waarin we actief zijn. Een voorbeeld hiervan is het initiatief dat Heijmans genomen heeft samen met enkele andere grotere bouwbedrijven en de Dutch Green Building Counsil (DGBC) om te komen tot een branchestandaard over de interpretatie en indeling van CO₂-emissies. 

Deel dit verhaal