Strategische uitgangspunten

In 2018 hebben we voor Heijmans een nieuwe strategie ontwikkeld. We voelden op dat moment de sterke behoefte om de meerwaarde van onze drie bedrijfsstromen beter te benadrukken. Lees meer over Strategische uitgangspunten .

Resultaten van de strategie 2018 - 2023

De afgelopen jaren werkten we gericht aan het behalen van onze doelstellingen. Deze doelen waren opgesteld als stip op de horizon en liepen eind 2023 af. Lees meer over Resultaten van de strategie 2018 - 2023 .

Financiële prestatie vanuit het verleden

2016 was veruit het slechtste financiële jaar van Heijmans in de laatste decennia en in de historie van het bedrijf. Een aantal grote verlieslijdende projecten bracht het bedrijf aan het wankelen in zijn voortbestaan. Lees meer over Financiële prestatie vanuit het verleden .