Verbeteren

De basis van onze strategie is verbeteren. We zijn scherp op risico’s en kansen en we sturen actief op risicobewustzijn, risicobeheersing en procesverbetering. We maken duidelijke keuzes en doen waar we goed in zijn. Daarnaast zijn veiligheid en kwaliteit voorwaarden voor goed werkgeverschap en voor betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van onze producten en diensten voor opdrachtgevers. Stabiliteit op deze factoren creëert ook ruimte voor vernieuwing en ondernemerschap. We nemen initiatief en werken vanuit onze overtuiging dat het altijd beter kan.

Deel dit verhaal