Financiële resultaten

In 2023 steeg de omzet met bijna 17% van € 1.812 miljoen naar € 2.117 miljoen. Op autonome basis, zonder de impact van de overname van Van Wanrooij, was sprake van een stijging met 10%. Bij Bouw & Techniek en Infra was sprake van forse groei. Lees meer over Financiële resultaten .

Niet-financiële resultaten

Ook in 2023 is gericht gewerkt aan het behalen van de doelstellingen die we hebben geformuleerd. Lees meer over Niet-financiële resultaten .