Ontwikkeling risicoprofiel

Zowel de bedrijfsrisico’s als het portfolio van projectrisico’s worden actief gemonitord. Heijmans monitort zijn voornaamste risico’s door gebruik te maken van dynamische heatmaps. Dit doen we zowel voor operationele kansen en risico’s (‘running the business’), als voor strategische kansen en risico’s (‘changing the business’). Periodiek worden de verwachting en de impact van de kansen en risico’s in beeld gebracht en gereviewd door de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

In 2023 is het interne risicoprofiel van de bedrijfsvoering niet substantieel gewijzigd. Door selectief aannamebeleid en conservatieve waardering van lopende projecten en contracten bevat het projectenportfolio geen grote verrassingen. Het huidige projectenportfolio is adequaat gewaardeerd waarbij rekening is gehouden met het risicoprofiel van de verschillende projecten. Marktomstandigheden zijn in 2023 complexer en risicovoller geworden. Inkoopprijzen zijn eind 2023 gestabiliseerd, maar nog steeds hoog. Daarnaast zijn de externe onzekerheden en daarmee het externe risicoprofiel toegenomen: de energiekosten zijn veranderlijk, de hypotheekrente ligt in 2023 boven de 4%. Hoewel de inflatie in de tweede helft van het jaar daalde, bevinden we ons in een lichte recessie met kans op een loon/prijsspiraal. Ondanks al deze externe uitdagingen waren alle bedrijfsstromen in 2023 in staat om in hun operationele bedrijfsvoering succesvol te zijn.

Deel dit verhaal