EU Directive Non-Financial

Omschrijving

Verwijzing

Bedrijfsmodel

Algemene beschrijving van de kernprocessen en activiteiten om niet-financiële informatie in de juiste context te plaatsen.

4. Onze organisatie, 7. Missie, visie en strategie

Milieu aangelegenheden

(Resultaten) gevoerde beleid

7. Missie, visie en strategie, 10. Verduurzamen

(Beheersing) risico's

Klimaatverandering en de energietransitie

16. Risicomanagement

Niet-financiële prestatie-indicatoren

Indicatoren Verduurzamen: Energie, Materialen en Ruimte

20.6.5 Overzicht prestatie-indicatoren

Sociale- en personeelsaangelegenheden

(Resultaten) gevoerde beleid

7. Missie, visie en strategie, 8. Verbeteren

(Beheersing) risico's

Beschikbaarheid arbeidskrachten; Veilige en gezonde werkplek

16. Risicomanagement

Niet-financiële prestatie-indicatoren

Indicatoren Verbeteren: Veiligheid; Kwaliteit van organisatie

20.6.5 Overzicht prestatie-indicatoren

Eerbiediging van mensenrechten

(Resultaten) gevoerde beleid

7. Missie, visie en strategie, 20.6.13 Mensenrechten

(Beheersing) risico's

Risicoanalyse

20.6.13 Mensenrechten

Niet-financiële prestatie-indicatoren

Monitoring

20.6.13 Mensenrechten

Bestrijding van corruptie en omkoping

(Resultaten) gevoerde beleid

15. Governance, 15.8 Gedrag en integriteit

(Beheersing) risico's

Voldoen aan wet- en regelgeving

16. Risicomanagement

Niet-financiële prestatie-indicatoren

Gedragscode leveranciers; Gedragswijzer; Klachtenregeling

Heijmans hanteert geen specifieke kwantitatieve KPI op het gebied van corruptie en omkoping.

Diversiteit (bestuur en raad van commissarissen)

(Resultaten) gevoerde beleid

7. Missie, visie en strategie; directe verwijzing naar de Corporate Governance verklaring op Heijmans' website (2019)

Diversiteit

15. Governance, 15.7 Diversiteit

Deel dit verhaal