2a. Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

x € 1.000

2023

2022

1.

Resultaat na belastingen

59.733

59.580

Niet-gerealiseerde resultaten die nooit worden gereclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening:

Veranderingen in actuariële resultaten met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen

-5.004

-58

Belastingeffect ten aanzien van veranderingen in actuariële resultaten met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen

1.291

0

Belastingeffect met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen in verband met tariefswijziging

0

13

Niet-gerealiseerde resultaten (na belasting)

-3.713

-45

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

56.020

59.535

Deel dit verhaal