Dialoog over duurzaamheid

Heijmans onderkent en erkent het belang van een betekenisvolle dialoog met stakeholders over de duurzaamheidsaspecten van de strategie. In dat verband en ter invulling van best practice 1.1.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code is het Beleid inzake stakeholderdialoog ten aanzien van duurzaamheid opgesteld. Dit beleid is te vinden op de website van Heijmans bij Codes, statuten en reglementen (heijmans.nl).

Deel dit verhaal