Financiële kerngegevens

Kengetallen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Resultaat

x € miljoen

Opbrengsten

1,487

1,579

1,600

1,746

1,748

1,812

2,117

Onderliggende EBITDA1

31

43

78

85

106

126

147

Onderliggende EBITDA marge3

2%

3%

5%

5%

6%

7%

7%

Operationeel resultaat (EBIT)

45.3

22.6

29.2

55.7

55.2

70.9

81.0

Operationele marge3

3%

1%

2%

3%

3%

4%

4%

Resultaat na belastingen

19.5

20.5

30.1

40.1

50.3

59.6

59.8

Netto marge3

1%

1%

2%

2%

3%

3%

3%

Vermogen

x € miljoen

 

 

Activa

771

776

898

931

991

1,083

1,336

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen3

202

161

196

240

250

245

421

Eigen vermogen

162

149

178

226

268

317

384

Netto schuld3

-14

-31

30

-37

-91

-151

137

Kasstroom

x € miljoen

 

 

Operationeel

21

27

42

128

109

110

88

Investering

91

-10

4

-33

-32

-17

-316

Financiering

-116

-3

-26

-29

-42

-66

31

Kasstroom

-4

14

20

66

35

27

-197

Verhoudingsgetallen

in %

 

 

Rendement op gemiddeld geïnvesteerde vermogen3

22.5

14.1

14.8

23.2

22.1

28.9

19.2

Resultaat na belastingen3:

 

 

- als % eigen vermogen

12.0

13.8

16.9

17.7

18.8

18.8

15.6

- als % opbrengsten

1.3

1.3

1.9

2.3

2.9

3.3

2.8

Solvabiliteit op basis van garantievermogen

26.8%

25.0%

24.8%

28.8%

30.1%

29.3%

28.7%

Kengetallen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Aantal aandelen

x 1.000

 

 

Ultimo

21,409

21,409

21,409

21,933

22,760

23,553

26,826

21,408

21,409

21,409

21,715

22,415

23,223

24,933

Gegevens per aandeel2

x € 1

 

 

Eigen vermogen

7.57

6.96

8.31

10.41

11.96

13.65

15.40

Operationeel resultaat (EBIT)

2.12

1.06

1.35

2.56

2.46

3.05

3.25

Resultaat na belastingen

0.91

0.96

1.40

1.85

2.24

2.57

2.40

Dividend

-

-

-

0.73

0.88

1.01

0.89

Koersinformatie

x € 1

 

 

Slotkoers ultimo

9.71

8.00

7.50

9.33

14.90

10.12

12.12

Hoogste koers

10.9

12.9

11.5

9.7

15.4

15.7

12.9

Laagste koers

6.02

7.44

7.12

4.47

9.26

9.19

9.99

Overige gegevens

Orderportefeuille (€ miljoen)

1,898

2,014

2,124

1,946

2,358

2,358

2,757

Medewerkers in FTE (gemiddeld aantal)

4,520

4,483

4,565

4,678

4,706

4,815

5,119

  • 1De onderliggende EBITDA is het operationeel resultaat vóór afschrijvingen inclusief EBITDA joint ventures, exclusief eventuele bijzonder waardeverminderingen vastgoed en / of goodwill, reorganisatiekosten, acquisitiekosten inclusief retentiebonussen en boekresultaten op de (ver)koop van entiteiten. De onderliggende EBITDA als zodanig gedefinieerd vormt tevens de basis van de berekening van de convenanten aan de bankgroep.
  • 2De gegevens per aandeel zijn uitgedrukt ten opzichte van het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen. Dividend per aandeel is op basis van het aantal gewone aandelen ultimo van het jaar.
  • 3Zie verdere toelichting Hoofdstuk 21 Begrippenlijst.
Deel dit verhaal