Onze omgeving

De wereld om ons heen is continu in beweging. Demografische, economische, sociaal-culturele, ecologische, technologische en politieke ontwikkelingen volgen elkaar snel op en zijn van invloed op onze bedrijfsvoering. Als Heijmans willen we hier goed op inspelen, ook willen we een positieve impact maken op de wereld om ons heen. Onder onze strategische pijlers in de hoofdstukken Verbeteren, Verslimmen en Verduurzamen lichten we toe hoe we met deze ontwikkelingen omgaan.

Deel dit verhaal