8.1 Algemeen

De vennootschappelijke jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2023 van Heijmans N.V.

Voor zover posten uit de winst-en-verliesrekening en de balans niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en balans.

Deel dit verhaal