In gesprek met stakeholders

Omdat we actief zijn in vastgoed, bouw & techniek en de infrasector, hebben we te maken met een breed speelveld van stakeholders. We hechten veel waarde aan een open dialoog met onze stakeholders. Het stelt ons in staat om met onze bedrijfsvoering beter in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Als organisatie heb je immers impact op je stakeholders en andersom hebben stakeholders impact op de organisatie.

In 2023 zijn we op verschillende manieren het gesprek aangegaan met onze stakeholders, zoals hieronder omschreven en verder op hoofdlijnen toegelicht per stakeholdergroep in de tabel. Een aantal terugkerende onderwerpen van gesprek waren: onze toekomstvisie 2030, veiligheid in de bebouwde omgeving (van ontwerp tot realisatie) en van onze medewerkers, en ontwikkelingen omtrent duurzaamheid. 

Stakeholder

Type dialoog

Gespreksonderwerpen

Opdrachtgevers, klanten en gebruikers

Meerdere contactmomenten per jaar op verschillende niveaus

Algemene marktontwikkelingen

Bijeenkomsten

Maatschappelijke ontwikkelingen

Gebruikersonderzoeken

Specifieke klantontwikkelingen

Strategie 2030

Medewerkers, OR en vakbonden

Beoordelingscyclus medewerkers (2x)

Ontwikkeling medewerkers & speerpunten medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (1x)

VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu), communicatie, sociale zaken, strategie en financiën

Ondernemingsraad (waaronder overlegvergaderingen met de bestuurders) 

Meerdere contactmomenten

Regulier overleg

Aandeelhouders, andere kapitaal- en garantieverschaffers, belangenbehartiging, banken en analisten

Aandeelhoudersvergadering (1x)

Financiële en niet-financiële prestaties en verwachtingen

Buitengewoon aandeelhoudersvergadering (1x)

Analistenbijeenkomsten

Reguliere vergaderingen

Meerdere contactmomenten

Leveranciers en onderaannemers

Meerdere contactmomenten per jaar op verschillende niveaus

Innovatie

Duurzaamheid

Ketenverantwoordelijkheid  

Marktontwikkelingen

Veiligheid

Leveringszekerheid

(Lokale) Overheid en politiek

Meerdere contactmomenten per jaar op verschillende niveaus

Woningmarktontwikkelingen

Infrastructuur in Nederland

Energietransitie

Stikstof

Milieu-impact

Veiligheid

Brancheorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen

Overleg met zowel inhoudelijke specialisten als directies en programmamanagers

Maatschappelijke ontwikkelingen

Trends

Duurzaamheid

Arbeidskrapte

Imago

Opleidingen

Techniek

Maatschappelijke organisaties

Meerdere contactmomenten per jaar op directieniveau

Milieu-impact

Biodiversiteit

Omwonenden, lokale gemeenschap, eindgebruikers

Bewonersavonden

Bereikbaarheid

Dag van de bouw

Duurzaamheid

Online dialoog

Veiligheid

Innovatie

Energietransitie

Impact van onze projecten op de omgeving

Verzekeraars

Meerdere contactmomenten per jaar op verschillende niveaus

Trends en ontwikkelingen in zowel de markt als de techniek

Deel dit verhaal