Smart City

Onder de noemer ‘Smart City’ bundelt Heijmans de kracht van data, geavanceerde technologieën en samenwerkingspartners. Het doel is comfort, ruimte, duurzaamheid en veiligheid steeds verder te optimaliseren, voor een gezonde leefomgeving. Hierbij draait het om het verbinden van de fysieke wereld met de digitale wereld door een combinatie van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen als de energie- en de mobiliteitstransitie, maar ook het bevorderen van sociale cohesie. Sensortechnologie, meten, connectiviteit en ecologie gaan hier hand in hand. De afgelopen jaren deden we al veel ervaring op in enkele toonaangevende voorbeeldprojecten, onze showcases. Daarin komen al onze kennis en kunde samen en zetten we onze integrale benadering optimaal in. Dat waren onder meer de projecten Maanwijk in Leusden (inmiddels opgeleverd), Park Vijfsluizen in Vlaardingen en Parijsch in Culemborg. Een ander goed voorbeeld vinden we in het wooncomplex Greenville in Utrecht Leidsche Rijn Centrum. Daar worden elektrische auto’s opgeladen via zonnepanelen op het dak. Deze bi-directionele laadpaal kan de energie ook teruggeven aan de woningen van de bewoners en zo piekbelasting op het net mitigeren.

In samenwerking met overheden, kennisinstellingen, marktpartijen, lokale ondernemers en bewoners zorgden we er zo voor dat de ambitie voor een gezonde leefomgeving op steeds meer plekken een tastbare invulling krijgt. Inmiddels is Smart City een vast onderdeel van onze werkwijze bij gebiedsontwikkelingen geworden.

Deel dit verhaal