6.31 Honoraria accountant

De volgende honoraria van Ernst & Young Accountants LLP zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 382a boek 2 BW.

x € 1.000

2023

Ernst & Young
Accountants LLP

Overige EY Netwerk in Nederland

Overige EY Netwerk

Totaal EY

Onderzoek van de jaarrekening

2.175

-

-

2.175

Andere controle opdrachten

138

-

9

147

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

-

0

Andere niet controle diensten

14

-

-

14

2.327

0

9

2.336

2022

Ernst & Young
Accountants LLP

Overige EY Netwerk in Nederland

Overige EY Netwerk

Totaal EY

Onderzoek van de jaarrekening

1.829

-

-

1.829

Andere controle opdrachten

123

-

11

134

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

-

0

Andere niet controle diensten

13

-

-

13

1.965

0

11

1.976

Ernst & Young Accountants LLP heeft naast de wettelijke controle van de jaarrekening de volgende toegestane diensten geleverd: assurance-rapport bij de duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag, specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake het ‘Compliance Certificate’ voor de bankengroep en diverse bijzondere verklaringen inzake omzet, kengetallen en projecten. De kosten in verband met het onderzoek van de jaarrekening voor de buitenlandse dochtermaatschappijen worden rechtstreeks in rekening gebracht door Ernst & Young Accountants LLP.

Deel dit verhaal