1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In de overige bedrijfskosten is een bate van € 14 miljoen (2022 een bate van € 19 miljoen) met betrekking tot de vrijval van het resterende, ongebruikte deel van de in 2021 getroffen voorziening Wintrack II opgenomen. Lees meer over 1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening .

5. Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Heijmans N.V. (de Vennootschap) is gevestigd in Rosmalen, Nederland. De juridische vorm is een Naamloze Vennootschap. Lees meer over 5. Grondslagen voor de financiële verslaggeving .

7. Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

Onderstaande entiteiten zijn in 2023 in de consolidatie betrokken. Entiteiten met een deelnemingspercentage van 100% betreffen dochterondernemingen. De overige entiteiten betreffen gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. Lees meer over 7. Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten .