Materiële thema's

Om richting te geven aan onze strategie voerden we in 2022 een nieuwe materialiteitsanalyse uit (zie bijlage 20.6.10). Daarmee hebben we in kaart gebracht met welke onderwerpen de organisatie een significante impact maakt op de economie, het milieu en de wereld om ons heen. Deze analyse is gericht op de zogenaamde dubbele materialiteit (niet CSRD). Enerzijds zijn onderwerpen geïdentificeerd die inzicht bieden in hoe duurzaamheid de financiële prestaties van Heijmans beïnvloedt. Denk aan winstgevendheid, inzet van kapitaal, eigen vermogen en reputatie. Anderzijds zijn ook onderwerpen meegewogen die inzicht bieden in de impact van Heijmans op milieu, mens en maatschappij. De top vijf materiële thema’s voor Heijmans zijn:

  • Energieneutraal bouwen

  • Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen

  • Circulair bouwen

  • Gezonde leefomgeving

  • Veilig werken

Meer informatie is te vinden in de bijlage Materiële thema’s. 

Deel dit verhaal