Samen naar een gezonde verbetercultuur

Onder de noemer ‘Samen naar een gezonde verbetercultuur’ worden binnen Heijmans tal van activiteiten georganiseerd en mensen samengebracht. We delen successen én leerpunten. Alleen zo kunnen we verbeterstappen blijven maken. Verbeteren is veranderen en veranderen is moeilijk. Er is daarom veel aandacht voor verandermanagement. We voeren het goede gesprek en bieden de juiste ondersteuning om de verandering te realiseren. Het programma 'Leren van evalueren' streeft naar een verbetercultuur met continue aandacht voor het leren uit eerdere tenders en projecten. De geleerde lessen worden breed in de organisatie gedeeld. En bij de start van een nieuwe tender worden die geleerde lessen bij kennisdragers opgehaald. Het afgelopen jaar zijn alle verandertrajecten samengebracht in een online omgeving om overzicht te krijgen over het verbeterlandschap en om mensen te verbinden, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Verbeteren draait niet alleen om tools en processen, maar ook om gedrag en houding.

In het kader van het bevorderen van de verbetervolwassenheid van onze organisatie is afgelopen jaar aandacht gegeven aan het trainen van collega's. Zo is er aandacht besteed aan de training 'Sterk implementeren', een training met specifieke aandacht voor verandermanagement. Daarnaast zijn standaarden op dit gebied ontwikkeld en geïmplementeerd. De VeranderWijzer is geïntroduceerd als een leidraad voor het begeleiden van veranderingen. Parallel aan deze trainingsprogramma's zijn gedurende het jaar met medewerkers, klanten en leveranciers diverse webinars en evenementen georganiseerd om kennis te delen.

Een concreet voorbeeld van onze verbeterprojecten in het afgelopen jaar is de Kaizen Blitz: een methode om in korte tijd een probleem op te lossen. Zes business units hebben deelgenomen, waarbij elk team zich binnen één week samen met direct betrokken collega's heeft gericht op een specifieke verbetering. In 2023 waren de Kaizen Blitz-projecten onder andere gericht op het verkorten van wachtrijen bij de toegangspoortjes van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, samenwerken aan een goed georganiseerd magazijn in Regio Zuid-West, verbeteren van parkeeraanvragen warmtesingel Breda, optimaliseren keuringsproces HMB Materieel Wegspecialismen, verbeteren van materieelinzet Klavertje 4 Venlo, van reactief naar proactief denken en anders omgaan met gedrag in tijdelijke verkeerssituaties. Ook in 2024 blijven we inzetten op deze Kaizen Blitz-benadering.

Douwe Zijlstra

“Uiteindelijk komt veilig werken neer op het goeie gesprek erover voeren met je partner, in dit geval Heijmans. Bij iedereen aan tafel werd de verantwoordelijkheid voor veilig werken gevoeld. Is veiligheid in het gedrang, dan kijk je toch anders naar de planning.”

Deel dit verhaal