Onze strategie 2018 - 2023

We zijn doeltreffend en ambitieus in onze eigen ontwikkeling:

  • Verbeteren maakt ons betrouwbaar

  • Verslimmen zorgt voor meerwaarde

  • Verduurzamen levert langetermijnoplossingen

Dit zijn onze bouwstenen voor de gezonde leefomgeving:

Onze strategie heeft de afgelopen jaren de stabiliteit van onze organisatie aanzienlijk versterkt. Een essentiële voorwaarde om onze ambities waar te kunnen maken, want stabiliteit geeft ruimte voor vernieuwing.

Verbeteren

De basis van onze strategie is verbeteren. Naast veiligheid, grotere voorspelbaarheid en meer grip op projecten, gaat het ook om stabiliteit, betrouwbaarheid en aantrekkelijk werkgeverschap. Verbeteren vraagt om verandering, de wil het altijd goed te doen, het lef om keuzes te maken en nee te durven zeggen.

Verslimmen

Met verslimmen bieden we oplossingen die een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. De resultaten en effecten van onze vernieuwende ideeën, producten en diensten worden steeds zichtbaarder. We meten en monitoren ontwikkelingen tot ver in de gebruiksfase. Zo verzamelen we data en informatie waarmee we onze klanten en gebruikers nog beter van dienst kunnen zijn.

Verduurzamen

Met verduurzamen willen wij als maker een verschil maken door duurzaam te ontwerpen, te bouwen en te exploiteren, zodat we ook op de lange termijn een gezonde leefomgeving hebben. Met oog voor alternatieve energiewinning, vermindering van uitstoot, efficiënt gebruik van energie, ruimte en materiaal, en tegelijkertijd voor optimaal comfort en beleving. We zien het als onze uitdaging in te zetten op de wensen van nu terwijl we ook de langetermijneffecten van die oplossingen in het oog houden.

Integraliteit en synergie

De strategische koers van Heijmans is sinds 2017 sterk gericht op de integraliteit van alle bedrijfsonderdelen. We werken nauw samen en profiteren zo van alle kennis en ervaring binnen de organisatie. Van idee tot realisatie, tot onderhoud en beheer, door het combineren van verschillende specialismen en activiteiten, bieden we integrale oplossingen die toegevoegde waarde leveren voor onze klanten en eindgebruikers. Ook werken we nauw samen met onze opdrachtgevers en partners en hechten we veel waarde aan goede relaties. We werken steeds slimmer en duurzamer en dragen proactief passende oplossingen aan bij onze klanten. Daarmee zijn we onderscheidend.

Deel dit verhaal