Onze missie: het maken van de gezonde leefomgeving

Wij zijn makers van de gezonde leefomgeving. Ons doel is om de plek waar we bouwen of ontwikkelen beter achter te laten dan hoe we deze aantroffen. Ook onze eigen bedrijfsvoering moet gezond zijn. Lees meer over Onze missie: het maken van de gezonde leefomgeving .

Onze visie: de eindgebruiker centraal

Bij alles wat we doen, houden we focus op de eindgebruiker. We willen zo veel mogelijk waarde toevoegen voor bewoners, woningkopers, medewerkers, bezoekers, patiënten, ondernemers en weggebruikers. Lees meer over Onze visie: de eindgebruiker centraal .

Ons DNA

Onze reputatie wordt bepaald door de kwaliteit van ons werk en de manier waarop we dit uitvoeren. De kracht van ons succes ligt bij onze medewerkers. Alleen samen kunnen we het verschil maken. Lees meer over Ons DNA .

Onze strategie 2018 - 2023

We zijn doeltreffend en ambitieus in onze eigen ontwikkeling: Lees meer over Onze strategie 2018 - 2023 .

Materiële thema's

Om richting te geven aan onze strategie voerden we in 2022 een nieuwe materialiteitsanalyse uit (zie bijlage 20.6.10). Lees meer over Materiële thema's .

Waardecreatie

Heijmans richt zich op het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving als geheel. Lees meer over Waardecreatie .

Verbeteren

De basis van onze strategie is verbeteren. We zijn scherp op risico’s en kansen en we sturen actief op risicobewustzijn, risicobeheersing en procesverbetering. We maken duidelijke keuzes en doen waar we goed in zijn. Lees meer over Verbeteren .

Verslimmen

De complexiteit van onze opgaven neemt toe. Wij willen slimme oplossingen bieden, passend bij de vraagstukken van nu en morgen. Lees meer over Verslimmen .