(1) Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening 2023 is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Deel dit verhaal