Resultaatbestemming

Op grond van artikel 31 van de statuten wordt de winst als volgt verdeeld: Lees meer over Resultaatbestemming .

Bestuurdersverklaring

Ter voldoening aan zijn wettelijke verplichting op grond van artikel 2:101, tweede lid BW en artikel 5:25 c, tweede lid, sub c van de Wet op het financieel toezicht verklaart ieder lid van de raad van bestuur dat, voor zover hem bekend: Lees meer over Bestuurdersverklaring .

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Koninklijke Heijmans N.V. Lees meer over Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .

Bezoldigingsverslag Koninklijke Heijmans N.V. 2023

In dit verslag, dat moet worden beschouwd als verslag in de zin van artikel 2:135b BW en in de zin van principe 3.4 Nederlandse Corporate Governance Code, wordt een toelichting gegeven op uitvoering van het bezoldigingsbeleid raad van bestuur en het Lees meer over Bezoldigingsverslag Koninklijke Heijmans N.V. 2023 .