Synergie met Heijmans 

Met de overname per 5 september 2023 door Heijmans start er een nieuw hoofdstuk voor Van Wanrooij, nadat het bedrijf door twee generaties van de familie Van Wanrooij succesvol is uitgebouwd tot een landelijk opererende speler. Lees meer over Synergie met Heijmans  .

Resultaten 

In heel 2023 heeft Van Wanrooij 766 woningen verkocht ten opzichte van 819 verkochte woningen in 2022. Het betreft hier het netto aantal woningen, oftewel, na aftrek van het proportionele deel dat door samenwerkingspartners is gerealiseerd. Lees meer over Resultaten  .

Uitdagingen en kansen op de woningmarkt 

Veranderende wetgeving creëert een onzeker perspectief binnen de woningmarkt. Dit uitte zich de laatste jaren in een lager volume aan afgegeven vergunningen. Lees meer over Uitdagingen en kansen op de woningmarkt  .

Samen verder 

Met een goed gevulde werkvoorraad en orderportefeuille voor zowel projectontwikkeling als bouwbedrijf zijn de vooruitzichten voor Van Wanrooij voor 2024 goed. Lees meer over Samen verder  .