Externe belanghebbenden meenemen in onze toekomstvisie 2030

In 2023 sluit Heijmans haar strategie van 2018 tot 2023 af. In 2023 hebben we daarom veel aandacht besteed aan de herijking van onze strategie naar 2030. We vinden het belangrijk om naast interne stakeholders ook externe belanghebbenden hierin mee te nemen. De huidige maatschappelijke opgaves en uitdagingen in Nederland vragen immers om regie en verbinding. Alleen sámen met onze opdrachtgevers en partners kunnen we doelgericht bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig Nederland. Daarom organiseerde Heijmans een stakeholderbijeenkomst, waarin diverse vertegenwoordigers vanuit onze stakeholdergroepen zijn meegenomen in onze nieuwe toekomstvisie ‘Samen naar 2030’. De externe stakeholders gaven aan dat Heijmans een logisch verhaal vertelt in heldere taal. 

Als onderdeel van het strategieproces is er in 2022 een nieuwe materialiteitsanalyse uitgevoerd. De daaruit voortkomende thema’s vormen ook de basis van de herijkte strategie 2030. De stakeholders herkennen de huidige thema’s voor 2023 en zien daarnaast mogelijke doorontwikkeling naar de herijkte strategie 2030 met daarbinnen meer synergiemogelijkheden.

Stakeholders reageerden verder enthousiast op het feit dat Heijmans de ingeslagen weg continueert. De strategie bouwt voort op de weg die Heijmans al heeft ingezet met het Heijmans-DNA. Dat Heijmans ook investeert in een robuuste organisatie wordt als sterk beschouwd. Tegelijkertijd vindt men het vernieuwend dat het element ‘Water’ wordt toegevoegd onder duurzaamheid en dat Heijmans zich als bouwer zo prominent extern richt, met focus op welzijn en duurzaamheid. Aanbevelingen vanuit de stakeholders richten zich vooral op het vaststellen van een meetbaar ambitieniveau, het vaststellen op welk aspect we ons significant willen onderscheiden, het opnemen van circulariteit, het aanhaken van de keten (en de maatschappij) en het concretiseren van het sociale aspect (welzijn) binnen de strategie. Heijmans neemt deze aanbevelingen mee in de verdere concretisering van de strategie 2030.

Deel dit verhaal