2b. Geconsolideerd overzicht van de wijzigingen van het eigen vermogen

x € 1.000

2023

Geplaatst kapitaal

Agioreserve

Reserve actuariële resultaten

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

Ingehouden winst

Resultaat na belastingen boekjaar

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2023

7.066

266.739

-60.259

310

43.583

59.580

317.019

Resultaat na belasting

-

-

-

-

-

59.733

59.733

Niet-gerealiseerde resultaten (na belasting)

-

-

-3.713

-

-

-

-3.713

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

-

-

-3.713

-

-

59.733

56.020

Transacties met eigenaars van de groep:

Bonus Investment Share Matching Plan

-

-

-

-53

-

-

-53

Resultaatbestemming 2022

Ingehouden winst

-

-

-

-

59.580

-59.580

0

Uitkering dividend

292

10.731

-

-

-23.787

0

-12.764

Uitgifte aandelen

690

22.745

-

-

0

0

23.435

Totaal transacties met eigenaars

982

33.476

0

-53

35.793

-59.580

10.618

Totaal mutaties in het eigen vermogen

982

33.476

-3.713

-53

35.793

153

66.638

Stand per 31 december 2023

8.048

300.215

-63.972

257

79.376

59.733

383.657

x € 1.000

2022

Geplaatst kapitaal

Agioreserve

Reserve actuariële resultaten

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

Ingehouden winst

Resultaat na belastingen boekjaar

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2022

6.828

257.018

-60.214

340

13.314

50.299

267.585

Resultaat na belasting

-

-

-

-

-

59.580

59.580

Niet-gerealiseerde resultaten (na belasting)

-

-

-45

-

-

-

-45

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

-

-

-45

-

-

59.580

59.535

Transacties met eigenaars van de groep:

Bonus Investment Share Matching Plan

-

-

-

-30

-

-

-30

Resultaatbestemming 2021

Ingehouden winst

-

-

-

-

50.299

-50.299

0

Uitkering dividend

238

9.721

-

-

-20.030

0

-10.071

Uitgifte aandelen

0

0

-

-

-

0

0

Totaal transacties met eigenaars

238

9.721

0

-30

30.269

-50.299

-10.101

Totaal mutaties in het eigen vermogen

238

9.721

-45

-30

30.269

9.281

49.434

Stand per 31 december 2022

7.066

266.739

-60.259

310

43.583

59.580

317.019

Deel dit verhaal