6.25 Handels- en overige schulden

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Leveranciers en onderaannemers

125.491

176.014

Te ontvangen facturen op onderhanden werken

29.409

29.731

Te ontvangen facturen op afgesloten werken

35.304

46.475

Schulden inzake pensioenen

689

593

Te betalen personeelskosten

30.602

25.649

Te betalen omzetbelasting

64.841

46.896

Te betalen loonheffing en sociale premies

22.234

17.799

Te betalen beheer- en verkoopkosten

22.428

11.092

Te betalen rente

2.978

131

Te betalen aan samenwerkingsverbanden

2.795

4.259

Overige schulden

9.285

6.533

Totaal handels- en overige schulden

346.056

365.172

De handels- en overige schulden hebben overwegend een kortlopend karakter. Binnen de overige schulden zijn bedragen opgenomen met een langlopende karakter voor circa € 2 miljoen.

Deel dit verhaal