Afkortingen

Arbo

Arbeidsomstandigheden (wet)

AscX

Amsterdam Small Cap Index

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BAVA

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

BIM

Bouw Informatie Model

BREEAM-score

Building Research Establishment Environmental Assessment Method

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

CEO

Chief Executive Officer

CDE

Common Data Environment

CFO

Chief Financial Officer

CO2

Koolstofdioxide

COP21

Klimaatconferentie Parijs 2015

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

CRO

Chief Risk Officer

CSDDD

Corporate Sustainability Due Diligence Directive

DNSH-criteria

Do No Significant Harm-criteria

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

EMA

Europees Geneesmiddelen Agentschap

ENI

Emissieloos Netwerk Infra

EPC

Energie Prestatie Coëfficiënt

ERM

Enterprise Riskmanagement

ERP

Enterprise Resource Planning

GHG

Greenhouse Gas Protocol

GIS

Geografisch Informatie Systeem

GO!

Geen Ongevallen!

GPI

Generieke Poortinstructie

GRC

Governance-Risico-Compliance

GRI

Global Reporting Initiative

GCVB

Governance Code Veiligheid in de Bouw

HRM

Human Resource Management

IF

Injury Frequency

IFRS

International Financial Reporting Standard

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

IT

Informatietechnologie

KPI

Kritieke Prestatie Indicator

MKI-score

Milieu Kosten Indicator

MPG-score

Milieu Prestatie Gebouwen

NEPROM

Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen

NYSE

New York Stock Exchange

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RvB

raad van bestuur

SAP

Systems, Applications and Products for data processing

SDG’s

Sustainable Development Goals

SSVV

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

Stichting AK

Stichting Administratie Kantoor

SKAO

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

TCFD

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

UMA

Uniforme Meld Applicatie

VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers

ViA

Veiligheid in Aanbesteding

VR

Virtual Reality

WAS

Wet aanpak schijnconstructies

Wmz

Wet melding zeggenschap

Deel dit verhaal