7. Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

Onderstaande entiteiten zijn in 2023 in de consolidatie betrokken. Entiteiten met een deelnemingspercentage van 100% betreffen dochterondernemingen. De overige entiteiten betreffen gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. Niet-significante entiteiten op basis van opbrengsten en dochterondernemingen waarin geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, zijn in deze lijst om praktische redenen niet weergegeven. Een volledig overzicht van in de consolidatie betrokken dochterondernemingen en overige belangen is gedeponeerd bij het Handelsregister, ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

31 december 2023

31 december 2022

Heijmans Nederland B.V., Rosmalen

100%

100%

Heijmans Energie B.V., Rosmalen

100%

100%

Heijmans Vastgoed B.V., Rosmalen

100%

100%

Heijmans Vastgoed Deelnemingen B.V., Rosmalen

100%

100%

V.O.F. Oosterlinge 2, Rosmalen

50%

50%

Westergouwe V.O.F., Nieuwegein

50%

50%

OC Gasthuiskwartier V.O.F., Rosmalen

50%

50%

Terra Ontwikkeling C.V., Rosmalen

100%

100%

Heijmans Woningbouw B.V., Rosmalen

100%

100%

Heijmans Huizen B.V., Huizen

100%

100%

Bouwcombinatie Gasthuiskwartier V.O.F., Rosmalen

50%

50%

Bouwcombinatie HoogDalem V.O.F., Rosmalen

50%

50%

Bouwcombinatie Parkstad Zuid V.O.F., Amsterdam

50%

50%

Zuidplaspolder V.O.F., Rotterdam

50%

50%

Bouwcombinatie Nieuw Kralingen V.O.F., Zoetermeer

50%

50%

Van Wanrooij Bouwontwikkeling B.V., 's Hertogenbosch

100%

-

Van Wanrooij Bouwbedrijf B.V., 's Hertogenbosch

100%

-

Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V., 's Hertogenbosch

100%

-

Bouwmaterialenhandel Bevers B.V., Rosmalen

100%

-

Van Wanrooij Grondbank B.V., 's Hertogenbosch

100%

-

Van Wanrooij Timmerfabriek B.V., 's Hertogenbosch

100%

-

Van Wanrooij Commandiet B.V., 's Hertogenbosch

100%

-

Heijmans Utiliteit B.V., Rosmalen

100%

100%

Heijmans Utiliteit Metaal B.V., Rosmalen

100%

100%

Hart van Zuid V.O.F., Nieuwegein

50%

50%

Heijmans Infrastructuur B.V., Rosmalen

100%

100%

Heijmans Infra B.V., Rosmalen

100%

100%

Waalensemble V.O.F., Rosmalen

33%

33%

Dynniq Energy B.V., Nieuwegein

100%

100%

Heijmans Facilitair Bedrijf B.V., Rosmalen

100%

100%

Heijmans Materieel Beheer B.V., Rosmalen

100%

100%

Deel dit verhaal