Sustainable Development Goals (SDG’s)

In bijlage 20.6.10 is het proces beschreven om te komen tot de meest relevante SDG’s voor Heijmans. In deze bijlage worden de hoofddoelen en de belangrijkste subdoelen beschreven en wordt aangegeven welke rol Heijmans heeft in het leveren van een bijdrage aan het bereiken van deze doelen om daarmee impact te genereren. In de kpi-tabel van bijlage
20.6.5 is aangegeven welke SDG’s gekoppeld zijn aan concrete kpi’s om de resultaten en de voortgang te managen.

De top SDG’s voor Heijmans:
SDG 7. Betaalbare en duurzame energie
SDG 8. Waardig werk en economische groei
SDG 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie

Deel dit verhaal