(3) Gevolgen nieuwe standaarden

De door de EU aanvaarde nieuwe IFRS 17 standaard en de aanpassingen van IAS 1, IAS 8, IAS 12 die van toepassing zijn op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023, hebben geen belangrijk effect op de geconsolideerde jaarrekening.

Nieuwe standaarden en interpretaties die zijn uitgegeven maar zijn nog niet van kracht.

Per 31 December 2023 waren de volgende wijzigingen in standaarden en interpretaties gepubliceerd:

  • Wijzigingen in IAS 1 Presentatie van Financiële Overzichten - Classificatie van Verplichtingen als kortlopend of langlopend (de wijzigingen van 2020 en 2022), effectief vanaf 1 januari 2024;

  • Wijzigingen in IAS 7 Kasstroomoverzicht en IFRS 7 Financiële Instrumenten: toelichtingen, effectief vanaf 1 januari 2024;

  • Wijzigingen in IAS 21 De effecten van wisselkoersveranderingen, effectief vanaf 1 januari 2025; en

  • Wijzigingen in IFRS 16 Leases: Leaseverplichting bij een Verkoop- en Leaseback, effectief vanaf 1 januari 2024.

Voor de verslagperiode beginnend op of na 1 januari 2024, zijn bovengenoemde nieuwe standaarden, wijzigingen, en interpretaties vastgesteld die nog niet zijn toegepast in de huidige geconsolideerde financiële overzichten. Na een voorlopige evaluatie anticiperen we dat geen van deze toekomstige wijzigingen een materiële impact zal hebben op de geconsolideerde financiële overzichten van onze Groep.

Deel dit verhaal