Het aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van Koninklijke Heijmans N.V. is per 31 december 2023 als volgt samengesteld:

(x 1.000 stuks)

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal

2023

2022

2023

2022

Gewone aandelen

35.100

35.100

26.826

23.553

Preferente beschermingsaandelen

8.000

8.000

-

-

43.100

43.100

26.826

23.553

Deel dit verhaal