Uitdagingen en kansen op de woningmarkt 

Veranderende wetgeving creëert een onzeker perspectief binnen de woningmarkt. Dit uitte zich de laatste jaren in een lager volume aan afgegeven vergunningen. Daarbij liep vanaf medio 2023 de inflatie en de rente in korte tijd op, wat voor woningzoekenden tot onzekerheid leidde bij het nemen van een investeringsbeslissing. Met name de verkoop van koopwoningen in het duurdere segment vertraagde in de afgelopen jaren. Van Wanrooij bundelt vanaf de start van de bouw onverkochte woningen tot de ‘Premium Selectie’. Op die manier worden de onverkochte woningen in aanbouw zo snel en goed mogelijk verkocht met inzet van een eigen huismakelaar, en blijft de totale voorraadpositie op een gezond niveau.

De vooruitzichten op de woningmarkt blijven echter sterk met een vraag die structureel hoger ligt dan het aanbod. Voor starters in Nederland blijft het niet eenvoudig om aan een woning te komen. Het aanbod is beperkt en het aantal betaalbare woningen per project is nog niet toereikend. Met de nieuwe XS, XXS en BeBo varianten binnen Optio realiseert Van Wanrooij ook voor deze doelgroep passende woningen. Daarnaast gaat Van Wanrooij bij nieuwe projecten vroeg met corporaties aan tafel, waardoor met gemeenten afgesproken percentages aan sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd.

Verder blijft het verduurzamen van nieuwbouw een uitdaging. Veranderende wet- en regelgeving heeft een vertragende impact op planvorming en zet de betaalbaarheid van woningen verder onder druk. Binnen Optio heeft Van Wanrooij inmiddels een aantal bewezen technieken gebundeld om duurzame en extra energiezuinige woningen te bouwen. Mede dankzij vaste ketenpartners kan Van Wanrooij anticiperen op veranderingen in de markt. 

Deel dit verhaal