Verduurzamen

License to operate

Heijmans speelt een initiërende en integrerende rol als het gaat om de verduurzaming van de leefomgeving. We kunnen het verschil maken door duurzaam te ontwerpen, met oog voor alternatieve en decentrale energiewinning, efficiënt (her)gebruik van resources en optimaal comfort en beleving. Het is ons doel om niet te onttrekken, maar juist toe te voegen aan de leefomgeving en daarmee waarde te creëren. Zo verduurzamen we zelf en helpen we onze klanten te verduurzamen. Daarvoor werken we nauw samen met een breed scala aan partners, uit bouw, techniek, onderwijs en wetenschap. Duurzaamheid is een thema dat integraal wordt gemanaged binnen de organisatie en in de groepsraad.

Binnen Heijmans staat verduurzaming hoog op de strategische agenda. In de verduurzaming kijken we naar drie thema’s: energietransitie, materialentransitie en ruimte. Alle drie de thema’s zijn gericht op het creëren van een gezonde leefomgeving. In hoe wij bouwen, beheren en onderhouden speelt circulariteit een steeds grotere rol. Van alle business units bij Heijmans wordt verwacht dat ze bezig zijn met duurzaamheid. Het is een vast onderdeel van ons werk geworden.

Huisvesting van nok tot nerf duurzaam

Hoe bereid je een gebouw voor op de uitdagingen van de toekomst? CO₂-neutraal, circulair of energie-efficiënt, iedereen legt andere accenten. Heijmans gelooft rotsvast in huisvesting die van nok tot nerf duurzaam is. Daarom helpen we gebouweigenaren en -beheerders invulling te geven aan hun duurzame doelstellingen. Dat noemen we Toekomstvastwaarde. Want wat we ook bouwen, beheren of renoveren, wij voegen waarde toe. Afval reduceren, milieuvriendelijk onderhoud, energie besparen of uitstoot verminderen op logistiek? Het begint met onze gerichte oplossingen en integrale aanpak: Circulair beheer en onderhoud, Energiemanagement, Roadmap Duurzame Huisvesting en Duurzame Service Logistiek. Allemaal geven ze maximale gebruikers- én vastgoedwaarde aan huisvesting. Met onze diensten maken we het gebouw slim, gezond en duurzaam. Voor de gebruikers, de omgeving en voor de lange termijn.

Bekijk hier de film (new window)

Deze transitie is niet eenvoudig en we staan voor grote opgaven. Zo vormt de noodzakelijke uitbreiding van energienetten vanwege de grootschalige elektrificatie van woningen, bedrijven en machines de komende jaren nog in verschillende regio’s een urgentie, om de verdere versnelling in elektrificatie niet te vertragen. Ook de daarmee samenhangende ontwikkeling van de opslag van elektrische energie in allerlei vormen, is geen eenvoudige opgave. Tegelijk zien we ook dat er grenzen worden bereikt aan het vermogen van de natuur om de gevolgen van onze productie en consumptie op te vangen in het ecosysteem. Op plekken waar de uitstoot van stikstof, geluid, CO2 en afval te groot is, worden we gedwongen naar alternatieven te zoeken. De transitie biedt kansen voor innovatieve bedrijven zoals Heijmans die durven te investeren in nieuwe productiemethoden en die een actieve rol spelen in klimaatadaptatie (verhoging van dijken, aanleg van wateropvang) of klimaatmitigatie (zoals het terugdringen van de eigen footprint en de bouw van klimaatneutrale woonwijken).

Waterwerk

In een waterrijk land als Nederland is het van belang dat waterwegen, waterkeringen, bruggen en sluizen in goede staat verkeren. Allereerst om droge voeten te houden, maar ook vanwege het economisch belang moet alles goed en 24/7 functioneren. Op verschillende plekken in het land voert Heijmans beheer- en onderhoudswerk uit aan natte infrastructuur. Heijmans assetmanagement is daarnaast bij verschillende opdrachten verantwoordelijk voor de calamiteitendienst. Afwisselend en belangrijk werk. Waar het ene team dagelijks reparaties en onderhoud uitvoert aan bijvoorbeeld sluisdeuren, doet een ander team sonar-metingen om te zorgen dat de vaargeul van de Waal op de juiste diepte is. Met de inzet van energiezuinige vaartuigen of door op basis van metingen en data efficiënter het werk in te plannen, werken we ook op en langs het water steeds duurzamer.

Lees het verhaal op heijmans.nl (new window)
Deel dit verhaal