Heijmans Infra

Infra ontwerpt, bouwt, renoveert en onderhoudt de openbare ruimte en infrastructuur in Nederland. Het gaat om infrastructuur bovengronds én ondergronds, inclusief bijbehorende technische installaties en energievoorzieningen. Dat betreft wegen, waterbouwkundige werken, viaducten, tunnels en bruggen. De aandacht verschuift hierbij steeds meer van nieuwbouw naar assetmanagement: het optimale beheer en onderhoud met tijdige vervanging of renovatie.

Optimaal functioneren

De komende jaren verricht Scaldis – een werkcombinatie van Heijmans en elektrotechnisch bedrijf Istimewa – groot onderhoud aan het kanaal Gent-Terneuzen. Voor een vaarroute van groot economisch en logistiek belang voor zowel Zeeland als Vlaanderen zijn optimaal functionerende sluizen en bruggen essentieel. De besturing van deze kunstwerken wordt omgebouwd naar centrale besturing op afstand. Ook worden nieuwe bewakings- en veiligheidssystemen geïnstalleerd. Daarmee verandert ook het onderhoud. Met die reden ontwikkelt Scaldis samen met Rijkswaterstaat een passend onderhoudsregime. Op basis van kennis, expertise en een uitvoerige risicoanalyse kan Scaldis daarmee nauwkeurig bepalen waar onderhoud nodig is.

Lees het verhaal op heijmans.nl (new window)

Nederland staat voor een grote energietransitie en dat leidt versneld tot de vraag naar het verzwaren van elektriciteitsnetten en aanleg van warmtenetten. Infra richt zich in toenemende mate ook op energie-infrastructuur. Van ontwerp tot bouw en onderhoud, van gebiedsinpassing tot omgevingsmanagement. Met de overname van Dynniq Energy medio 2022 heeft Heijmans het afgelopen jaar zijn positie versterkt als integrale speler op de markt voor de aanleg en instandhouding van energie-infrastructuur.

In toenemende mate is Infra actief in de technische werkzaamheden om de infrastructuur en de openbare ruimte veiliger te maken en beter te kunnen gebruiken. Het gaat dan om technische systemen en installaties zoals camera- en diverse verwijssystemen, verlichting en besturingssystemen die door Infra worden ontworpen, aangelegd en onderhouden.

Met de diverse werkdisciplines binnen Infra, kunnen wij infrastructurele projecten integraal benaderen en uitvoeren. Op die manier sluiten ontwerp, realisatie en beheer & onderhoud slim op elkaar aan. Infra maakt gebruik van de kennis en kunde van ‘in house’ specialisten en afdelingen, zoals: ingenieursdiensten, assetmanagement, span- en verplaatsingstechnieken en boortechniek, funderingstechnieken, wegspecialismen en bodemspecialismen. Ook bij Infra spelen datagedreven oplossingen, digitale verslimming en services een steeds prominentere rol in het totale activiteitenportfolio.

Heijmans Energie

Met de ambitie om duurzame, decentrale, integrale energiesystemen te ontwerpen, bouwen en exploiteren, is in 2020 Heijmans Energie opgericht. In korte tijd heeft dit initiatief zich ontwikkeld tot een groeiende bedrijfsactiviteit gericht op zowel energiesystemen van warmte/koude en zonne-energie, als netwerken en infrastructuur in bestaande en nieuwbouw. Alle vraagstukken worden benaderd met de eindgebruiker in gedachten. Door deze energiesystemen op een slimme manier in te passen in onze gebouwde omgeving maken we energie duurzamer en houden we het betaalbaar en betrouwbaar. Waar energie vroeger een sluitpost was, is het nu een integraal onderdeel in het ontwerp van een gebied. Het eerste project, Kade Zuid in Zutphen, werd eind 2022 opgeleverd. Vanaf dat moment is de exploitatie van dertig jaar gestart, waarin de bewoners worden voorzien van warmte en koude. Naast Kade Zuid zijn dertien projecten in realisatie, waarvan een deel ook geëxploiteerd wordt. Daarmee maken we aantoonbaar impact op het gebied van energie en geven we ook invulling aan onze ambitie om langjarig betrokken te zijn bij onze eindgebruikers.

De stijgende prijzen en de beschikbaarheid van energie van het afgelopen jaar zetten deze ontwikkelingen nog duidelijker op de kaart. Vanuit onze visie kijken we scherp naar de duurzaamheidscomponent, maar ook de mate waarin we zelfvoorzienend kunnen worden en daarmee onafhankelijker worden van conjuncturele ontwikkelingen op het gebied van energie. Het draait voortdurend om de balans tussen duurzaamheid, realiseerbaarheid en betaalbaarheid.

Elektrificatie en de problemen met netaansluitingen nemen toe. Het is onze ambitie om uiteindelijk zelfvoorzienende wijken te ontwikkelen, waar het duurzaam opwekken van energie wordt meegenomen in het ontwerp van een wijk of gebied. Daarvoor moeten zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen op een slimme manier met elkaar communiceren. De komende jaren willen we op dat vlak significant vooruitgang boeken. In een van onze kantoren in Rosmalen, de Hive, bouwen we als pilot een smart grid om hiermee ervaring en kennis op te doen.

Toekomstbestendig stroomnet

Het gebruik van ons energienetwerk verandert razendsnel. Enerzijds neemt de vraag naar elektriciteit enorm toe. Consumenten en ondernemers stappen over van aardgas op elektriciteit en ook rijden we steeds vaker elektrisch. Aan de andere kant komen er steeds meer duurzame opwekinstallaties, zoals zonnepanelen en windparken. Ook die moeten worden aangesloten op het netwerk. Om overbelasting te voorkomen is verzwaring van het huidige stroomnet noodzakelijk. Daar zijn de kabel- en leidingenspecialisten van Heijmans in het hele land druk mee, zoals bijvoorbeeld in het Friese Hallum. Daar kan de bestaande 10 kV-elektriciteitskabel die toegenomen vraag naar stroom niet aan. In opdracht van Liander breidt Heijmans de capaciteit van het lokale netwerk flink uit, met ruim 200 kilometer aan 20 kV-kabels. Een complexe klus die vraagt om een goede voorbereiding en veel afstemming. Maar zodra het werk is afgerond, ligt er een toekomstbestendig stroomnet.

Lees het verhaal op heijmans.nl (new window)

Deel dit verhaal