Strategie

Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving. Die missie voeren we door in alles wat we bedenken en doen. In al onze projecten en onze manier van werken komen onze kernwaarden tot uiting: resultaatgerichtheid, eigenaarschap en samenwerken. Dat laatste doen we steeds bewuster. Niet alleen intern zoeken we elkaar op, om kennis uit te wisselen en samen te leren, ook met onze partners buiten Heijmans zoeken we op allerlei vlakken de verbinding. In een complexe wereld met grote opgaven is samenwerken de beste manier om tot oplossingen te komen voor de toekomst. 

In de verschillende bedrijfsstromen is expertise aanwezig voor alle aspecten van de bouw en ontwikkeling. Waar de bedrijfsstromen vroeger autonoom opereerden, werken ze tegenwoordig steeds meer samen aan een integrale aanpak. Op die manier ontwikkelen we als bedrijf nieuwe proposities die nog beter aansluiten op de complexe vraagstukken waar ons land voor staat. Onze gezamenlijke expertise gecombineerd met die van onze partners zetten wij optimaal in vanuit een strategische agenda die gericht is op Verbeteren, Verslimmen en Verduurzamen:

Deze strategische agenda hebben we vertaald naar 22 concrete doelstellingen, onze bold statements. Deze lopen in 2023 af. In de tweede helft van 2023 presenteren wij daarom een herijking van onze strategie voor de komende jaren. Zie paragraaf 7.2 voor de resultaten op de bold statements over 2022.

Deel dit verhaal