Heijmans Bouw & Techniek

In deze bedrijfsstroom hebben we kennis en kunde gebundeld op de gebieden Woningbouw, Utiliteit, Utilitaire woningbouw en Services.

De activiteiten van Woningbouw omvatten nieuwbouw, verbouw en renovatie van woningen. Inclusief de transformatie van gebouwen waarvan de functie wijzigt, bijvoorbeeld van kantoor naar woning. Heijmans onderscheidt zich daarbij door de integrale aanpak van bouw- en installatietechniek. We passen slimme energie- en woonconcepten toe in de verduurzamingsopgave van nieuw en bestaand vastgoed. In het bouwproces streven we naar zo min mogelijk CO2-uitstoot. Ook renoveren en verduurzamen we bestaande woningen.

Samen met Vastgoed ontwikkelt Woningbouw innovatieve woonconcepten voor grondgebonden en gestapelde woningen. Hiermee kunnen we zowel complexe binnenstedelijke transformatieprojecten realiseren als meer seriematige nieuwbouw. Door het gestandaardiseerde proces van onze woonconcepten kunnen we sneller, veiliger en betaalbaarder ontwikkelen en bouwen. Zonder daarbij in te leveren op kwaliteit en variatie. Een belangrijke stap in de industrialisatie en verduurzaming van onze woningen is gezet met de aankoop en uitbreiding van de houtskeletbouwfabriek in Heerenveen. Hier produceren we vanaf 2023 onze industrieel geproduceerde energieneutrale houtskeletbouwwoningen.

Vestibule

In Leidsche Rijn Utrecht wordt met veel passen en meten Vestibule gebouwd. Dit energiezuinige appartementencomplex verrijst vlak naast het - inmiddels opgeleverde - duurzame wooncomplex Greenville. De bouwkuip is niet groot, dus zijn goede coördinatie en afstemming nodig om veilig te werken. Het resultaat is straks allesbehalve krap, de woningen hebben ruime plattegronden en grote terrassen. Kenmerkend aan dit project is het vele groen, zowel binnen als buiten. Op de gevels en dakterrassen komt beplanting. Mooi om te zien én aantrekkelijk voor vogels en insecten. De grote glazen entree wordt een ware blikvanger: een groene oase vol levende planten.

Lees meer over dit project (new window)

Daarnaast richten we ons op utilitaire woningbouw. De focus ligt hierbij op complexe binnenstedelijke nieuwbouwopgaven en gebouwen met een hoge mate van functiemenging, waar zowel gewoond als gewerkt wordt. Het betreft hier woningen met meerdere woonlagen (hoogbouw). Door een combinatie van complexiteit in bouwtechnieken, logistieke ontsluiting en omgevingsmanagement vraagt deze activiteit om een bundeling van expertise en specifieke kennis. Daarom hebben wij hiervoor één landelijk opererende business unit met vaste teams.

Utiliteit ontwerpt, realiseert en onderhoudt gebouwen met hoogwaardige elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. We richten ons op complexe grootschalige gebouwen in de gezondheidszorg, (semi-)overheid, commercieel vastgoed, high tech clean industrie (zoals laboratoria) en datacenters. Uniek is de integrale aanpak van bouw- en installatietechniek en steeds vaker worden opdrachten gekoppeld aan langdurig beheer, onderhoud en installatieservice.

Monitoring van gebouwen en datagedreven dienstverlening zijn een groeiend onderdeel van onze activiteiten en die zijn ondergebracht bij Services. Deze terugkerende activiteiten zorgen ervoor dat we vaak langer bij de klant actief zijn met onze dienstverlening. Voor het onderhoud van gebouwen sluiten we langjarige contracten, waarin wij dagelijks preventief, correctief en vervangend onderhoud uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat de systemen altijd beschikbaar zijn en toegevoegde waarde leveren aan de primaire processen van de opdrachtgever. Daarbij gaat het zowel om het bouwkundig en installatietechnisch functioneren, als om veiligheid en beveiliging van de systemen. In deze lange verbintenissen nemen wij ook risicodragende verantwoordelijkheid voor de te leveren prestaties.

Met onze diensten en systemen verlengen we de levensduur van gebouwen. Slimme oplossingen zorgen voor optimale benutting van de ruimte, meer comfort, energiebesparing en efficiënter gebruik van beschikbare menskracht en materialen.

Nooit uitgeleerd

Normaal gesproken is Zivana Obrenovic (41) projectleider bij het bedrijfsonderdeel Utiliteit, maar voor de realisatie van 295 appartementen in het Rotterdamse Parkstad Zuid is ze ‘uitgeleend’ aan het team van Utilitaire Woningbouw.

“Dat de mogelijkheid bestaat om op deze manier een andere bedrijfstak van Heijmans te leren kennen, vind ik mooi. Na mijn studie ben ik meteen bij Heijmans begonnen. Eerst als werkvoorbereider, later als projectcoördinator en sinds drie jaar als projectleider. De doorgroeikansen die Heijmans biedt en de warmte die ik in het bedrijf ervaar, zorgen ervoor dat ik nog nooit heb nagedacht om voor een ander bedrijf aan de slag te gaan.”

“Heijmans is een bedrijf dat mensen opleidt. Dat heb ik ervaren bij verschillende leidinggevenden en nu ik leidinggeef, wil ik anderen helpen in hun ontwikkeling. Zelf had ik veel aan het Heijmans Allround Professional Program, een training voor jonge professionals die willen doorgroeien naar een leidinggevende functie. Ik heb er veel geleerd over samenwerken, communiceren en financiën en het heeft mijn netwerk binnen het bedrijf vergroot.”  

“Ik vind het een goede zaak dat Heijmans zelf ook nooit is uitgeleerd en dat het bedrijf zich inzet voor een duurzamere bouwsector. Dat gaat niet van de een op de andere dag en zonder slag of stoot, maar we leren steeds meer. Bijvoorbeeld hoe je recyclebaar materiaal inzet, afval duurzaam verwerkt en elektrisch vervoer inzet. Een bouwbedrijf helemaal duurzaam maken is niet eenvoudig, maar we zijn op de goede weg.”

Het is nog nooit bij me opgekomen bij een ander bedrijf aan de slag te gaan

Deel dit verhaal