Voornaamste risico’s

Het risicoassessment beschrijft de risico’s die het behalen van onze strategische doelstellingen of onze continuïteit in gevaar kunnen brengen. De risico’s zijn direct gerelateerd aan de marktontwikkelingen, onze marktpositionering en onze bedrijfsvoering. De door Heijmans geïdentificeerde risico’s blijken vanuit een benchmark niet anders dan die waaraan onze branchegenoten worden blootgesteld. In bijlage 11.6.10 is een verdere detailering gegeven van de klimaatgerelateerde kansen en risico’s en de relevantie daarvan voor Heijmans.

Bij het bepalen van de impact van de hierna genoemde risico’s maken wij een onderscheid in zeer laag, laag, gemiddeld en hoog.  

  • Impact zeer laag: Indien het risico zich manifesteert zal de impact op strategie, doelstellingen en het imago van Heijmans op zowel de korte als lange termijn nihil zijn.

  • Impact laag: Indien het risico zich manifesteert zal de impact op strategie, doelstellingen en het imago van Heijmans op de korte termijn beperkt en op de lange termijn nihil zijn.

  • Impact midden: Indien het risico zich manifesteert zal de impact op strategie, doelstellingen en het imago van Heijmans op zowel de korte als lange termijn beperkt en nog beheersbaar zijn indien passende beheersmaatregelen worden genomen.

  • Impact hoog: Indien het risico zich manifesteert zal de impact op strategie, de doelstellingen en het imago van Heijmans op zowel de korte als lange termijn groot kunnen zijn en zijn direct beheersmaatregelen noodzakelijk.

Deel dit verhaal