2a. Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

x € 1.000

2022

2021

1.

Resultaat na belastingen

59.580

50.299

Niet-gerealiseerde resultaten die nooit worden gereclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening:

Veranderingen in actuariële resultaten met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen

-58

-7.471

Belastingeffect ten aanzien van veranderingen in actuariële resultaten met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen

13

1.867

Belastingeffect met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen in verband met tariefswijziging

0

1.025

Niet-gerealiseerde resultaten (na belasting)

-45

-4.579

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

59.535

45.720

Deel dit verhaal