(3) Gevolgen nieuwe richtlijnen

De door de EU aanvaarde aanpassingen van IFRS 3, IAS 16 en IAS 37 en de Jaarlijkse verbeteringen in IFRS-standaarden cyclus 2018-2020, die van toepassing zijn op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022, hebben geen belangrijk effect op de geconsolideerde jaarrekening.

Er is geen sprake van nog niet van kracht zijnde nieuwe richtlijnen die een belangrijk effect op de geconsolideerde jaarrekening hebben.

Deel dit verhaal