6.8 Winstbelastingen

Verantwoord in de winst-en-verliesrekening:

x € 1.000

2022

2021

Acute belastinglasten/-baten

Lopend boekjaar

-9.032

-27

Voorgaande boekjaren

0

-166

-9.032

-193

Uitgestelde belastinglasten/-baten

In verband met tijdelijke verschillen

290

-326

Voorgaande boekjaren

0

4.306

In verband met verliesverrekening

-9.341

-13.034

In verband met de afschrijving van een uitgestelde belastingvordering (last) of in verband met de terugboeking van een afschrijving (bate)

4.582

4.580

-4.469

-4.474

Totale belastinglasten in de winst-en-verliesrekening

-13.501

-4.667

De belastinglasten per land zijn als volgt:

x € 1.000

2022

2021

Nederland

-13.501

-4.667

-13.501

-4.667

Analyse van de effectieve belastingdruk:

x € 1.000

2022

2021

%

%

Resultaat voor belastingen

73.081

54.966

Op basis van het lokale tarief

25,8%

-18.855

25,0%

-13.742

Niet-aftrekbare rente

0,2%

-174

1,1%

-616

Niet-aftrekbare bedragen overige

0,8%

-565

0,7%

-363

Fiscaal vrijgesteld resultaat deelnemingen

-1,5%

1.106

-2,3%

1.249

Niet-gewaardeerde verliezen lopend boekjaar en andere uitgestelde belastingvorderingen en de terugnemingen hiervan

0,1%

-86

0,2%

-95

Effect van tariefswijziging

0,0%

0

0,0%

3

Effect van gewijzigde regels voor verliesverrekening

0,0%

0

12,4%

-6.843

Correctie voorgaand boekjaar

0,0%

0

-7,6%

4.163

Effect waarderen eerder niet gewaardeerde verliezen

-6,3%

4.582

-20,8%

11.421

Effect van diversen/ buitenlandse tarieven

-0,7%

491

-0,3%

156

Totale belastingdruk

18,5%

-13.501

8,5%

-4.667

De effectieve belastingdruk over 2022 bedraagt 18,5% (2021: 8,5%).

De belangrijkste verschillen tussen de effectieve belastingdruk en het lokale Nederlandse tarief betreffen het effect van het waarderen van niet eerder gewaardeerde verliezen. De overige verschillen zien op niet-aftrekbare rentelasten ten aanzien van de cumulatief preferente financieringsaandelen B, de algemene kostenaftrekbeperkingen en de vrijgestelde deelnemingsresultaten.

Deel dit verhaal