Heijmans BIM-ladder

Per niveau zijn er vijf sterren te behalen. Deze maken concreet welke BIM-activiteit of -output geleverd moet worden, passend bij het gewenste ambitieniveau.

Ambitieniveau A

1e ster: 3D-Model aanwezig van alle (of minimaal vier) ontwerpende disciplines tot en met DO-fase (geometrie)
2e ster: Integraal Model aanwezig van alle ontwerpende disciplines tot en met UO-fase met informatie volgens BIM-specificaties
3e ster: Minimaal drie productiemodellen zijn aanwezig
4e ster: Gebruik Common Data Environment (CDE)
5e ster: Ieder afzonderlijk object heeft een eigenaar

Ambitieniveau B

1e ster: Bouwplaatsontwerp is onderdeel van het Integraal Model
2e ster: (Een deel van) de bouwfasering wordt gesimuleerd
3e ster: (Een deel van) het uitvoeringsproces wordt gesimuleerd
4e ster: Informatie voor logistieke processen is afkomstig uit het Integraal Model en/of de CDE
5e ster: Gebruik van scenario-analyses voor optimalisatie van het uitvoeringsproces

Ambitieniveau C

1e ster: Hoeveelheden worden geautomatiseerd uit het Integraal Model gehaald voor calculatie en/of inkoop
2e ster: Informatie uit het Integraal Model wordt gebruikt voor werkvoorbereiding
3e ster: Het Integraal Model wordt verrijkt met informatie vanuit werkvoorbereiding
4e ster: Het Integraal Model bevat minimaal vier productiemodellen
5e ster: Assetinformatie is afkomstig uit het Integraal Model

Ambitieniveau D

1e ster: Het Integraal Model en (eventueel) aanwezige extracten zijn beschikbaar op de bouwplaats via Mobile Devices
2e ster: Toepassen van Digitaal Keuren
3e ster: Uitvoering legt As-Built informatie (geometrisch en objecteigenschappen) vast in Integraal Model
4e ster: (Semi-)automatisch monitoren door middel van bijvoorbeeld laserscan/beeldmateriaal
5e ster: Uitvoeringsinformatie wordt taakgericht gegenereerd uit het Integraal Model

Ambitieniveau E

1e ster: Eisen zijn geverifieerd middels het Integraal Model
2e ster: Toepassen van ontwerpberekeningen of simulatie vanuit het 3D-model
3e ster: 3D-modellen zijn parametrisch tot stand gekomen (minimaal drie onderdelen)
4e ster: Minimaal twee externe informatiebronnen betreffende de gebruiksfase van het systeem (bijvoorbeeld een gebouw, tunnel, object etc.) zijn gekoppeld met objecten in het Integraal Model
5e ster: Digital Twin 2.0; het integraal model is onderdeel van een allesomvattend informatiesysteem dat informatie-uitwisseling en gebouwbesturing aanstuurt

Deel dit verhaal