Omgevingsanalyse

Onze maatschappelijke omgeving is turbulent en onzeker. We zitten midden in een klimaattransitie, een grondstoftransitie én een energietransitie. Ook hebben we te maken met een enorme en toenemende krapte op de arbeidsmarkt. En daarnaast zorgt het stikstofdossier voor aanhoudende onzekerheid in de sector. De uitdagingen en de ontwikkelingen die we doormaken, zijn zo groot en multidisciplinair, dat we intensief moeten samenwerken met partners, leveranciers, opdrachtgevers, klanten, overheid en nog veel meer partijen. Bij het zoeken naar oplossingen zetten we de maatschappelijke uitdagingen centraal. We zoeken niet de oplossingsrichting waarin wij per definitie centraal staan, maar we kijken naar een optimale aanpak en wat wij daarbinnen samen met anderen kunnen betekenen.

Al ons werk wordt gedaan door mensen en met name in de techniek en bouw worden grote tekorten aan medewerkers verwacht. Het heeft daarom meer dan ooit onze focus om de beschikbare mensen zo goed mogelijk in te zetten, hen te ondersteunen met innovaties op het gebied van automatisering en digitalisering. We willen goede mensen binnenhalen en aan ons binden door een goede werkgever te zijn. Daarbij streven we diversiteit na, omdat we een afspiegeling willen zijn van de samenleving. Hoewel we voor complexe uitdagingen en vraagstukken staan, pakken wij met vertrouwen onze rol. We kennen onze kracht en herkennen mogelijkheden om waarde toe te voegen en een bijdrage te leveren.

Tegelijkertijd zorgen twee factoren voor een versnelling om duurzaamheid verder te ontwikkelen en te integreren in onze bedrijfsvoering. Zo neemt bij klanten de weging van duurzaamheidsfactoren in de tenders toe. Nog niet op het niveau dat we zouden wensen, maar uit de aanbestedingsmonitor van Bouwend Nederland blijkt wel dat er al enkele jaren een toename is. De tweede drijfveer is de verankering van duurzaamheidseisen in wet- en regelgeving. Dit wordt aangejaagd door de Green Deal van de Europese Unie en vertaalt zich in eisen aan banken, verzekeraars, accountants, maar ook aan bedrijven om meer transparant te zijn en te voldoen aan strengere standaarden. We zien dit vooral terug in het concept van ESG-standaarden (environmental, social en governmental). Dit zijn standaarden ten aanzien van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur die beleggers steeds vaker hanteren.

Deel dit verhaal