2b. Geconsolideerd overzicht van de wijzigingen van het eigen vermogen

x € 1.000

2022

Geplaatst kapitaal

Agioreserve

Reserve actuariële resultaten

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

Ingehouden winst

Resultaat na belastingen boekjaar

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2022

6.828

257.018

-60.214

340

13.314

50.299

267.585

Resultaat na belasting

-

-

-

-

-

59.580

59.580

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-45

-

-

-

-45

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

-

-

-45

-

-

59.580

59.535

Transacties met eigenaars van de groep:

Bonus Investment Share Matching Plan

-

-

-

-30

-

-

-30

Resultaatbestemming 2021

Ingehouden winst

-

-

-

-

50.299

-50.299

0

Uitkering dividend

238

9.721

-

-

-20.030

0

-10.071

Totaal transacties met eigenaars

238

9.721

0

-30

30.269

-50.299

-10.101

Totaal mutaties in het eigen vermogen

238

9.721

-45

-30

30.269

9.281

49.434

Stand per 31 december 2022

7.066

266.739

-60.259

310

43.583

59.580

317.019

x € 1.000

2021

Geplaatst kapitaal

Agioreserve

Reserve actuariële resultaten

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

Ingehouden winst

Resultaat na belastingen boekjaar

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2021

6.580

245.773

-55.635

344

-10.801

40.148

226.409

Resultaat na belasting

-

-

-

-

-

50.299

50.299

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-4.579

-

-

-

-4.579

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

-

-

-4.579

-

-

50.299

45.720

Transacties met eigenaars van de groep:

Bonus Investment Share Matching Plan

-

-

-

-4

-

-

-4

Uitgifte aandelen

67

3.027

-

-

-

-

3.094

Resultaatbestemming 2020

Ingehouden winst

-

-

-

-

24.115

-24.115

0

Uitkering dividend

181

8.218

-

-

-

-16.033

-7.634

Totaal transacties met eigenaars

248

11.245

0

-4

24.115

-40.148

-4.544

Totaal mutaties in het eigen vermogen

248

11.245

-4.579

-4

24.115

10.151

41.176

Stand per 31 december 2021

6.828

257.018

-60.214

340

13.314

50.299

267.585

Deel dit verhaal